Clairvoyant session med afdødekontakt

Som clairvoyant bruger man sine sanser- til at opfange informationer omkring klienten. Dvs at de informationer der kommer, bliver stykket sammen via ting den clairvoyante ser for sit indre øje, hører for sit indre øre, mærker i sine følelser,dufter, smager og herefter videreformidler det, således det giver mening for klienten.

Der stilles ind omkring fortid, nutid og fremtid.

Et indblik i klientens nuværende situation, hvor der kan komme råd og vejledning til hvilke muligheder der er, til at komme videre hvorfra de står netop nu. Et tilbageblik på hvad der er med i bagagen, og en hjælp til at finde forståelsen herfor. Så vidt det er mig muligt, giver jeg dig så meget fremtidsrettet med som muligt. Jeg kan ikke give dig en brugsanvisning til dit liv, men give dig nogle brikker du selv skal tage ansvar for at ligge. Det jeg får ind, er hvordan det ser ud, udfra din nuværende situation, hvis du ikke handler på den, vil de muligheder, tidspunkter mv heller ikke holde stik. Det er dit liv, og dig der skal leve det-så kast dig ud i det med glæde, og forvent det bedste.!                                                             Hvis du har nogle konkrete spørgsmål, kan det være en god ide´at have dem skrevet ned inden du kommer.   Du meget velkommen til at stille dem, til sidst i sessionen.

Jeg vil pointere, at der af etiske grunde ikke kan blive stillet ind på en tredie person, død,sygdom eller ulykker. Jeg skal ikke overbevise dig om noget,og vil minde om at det du ønsker, er ikke det samme som hvad du har behov for..derfor; jo mere åben du er i forhold til sessionen og dig selv, jo lettere har jeg ved at arbejde med dig, og derved give dig en bedre og mere præcis session.

Mediumship (afdødekontakt)

Betyder-at stille sig som mellemled for denne og den åndelige verden dvs at du har mulighed for at få kontakt til en af dine kære på den anden side. Jeg vælger ikke selv hvem der kommer igennem, men som regel kommer den du har behov for en kontakt til. Jeg “ringer” ikke op til den åndelige verden, men stiller mig til rådighed for deres energi og tilkendegivelser. Via denne kommunikation, formidler jeg deres beskeder, fælles minder og kærlighed. Det hele foregår jordnært og med humor-så der er ikke noget at frygte, da dette som oftest er en positiv og forløsende oplevelse.

Jeg skal ingen informationer have om dig inden du kommer.

Sessionen bliver optaget på lydfil, som du efterfølgende får tilsendt. Jeg stiller ingen garanti på kvaliteten på optagelsen, da der ind imellem kan opstå “støj” herpå, når energierne blander sig. Du er velkommen til også selv at optage på din telefon.

En clairvoyant/medium kan give dig muligheder.,men valgene der skal træffes, skal du selv tage.!

Pris: 800.-kr (ca 45 min) Inc optagelse på lydfil.